บทความ มาใหม่

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การผลิตไฟของแผงโซล่าเซลลดลง

ปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้การผลิตไฟของแผงโซล่าเซลลดลง

ตามปกติแล้วแผงโซล่าเซลวันนึงจะผลิตไฟได้เฉลี่ยประมาณ 5 ชั่วโมง

Read More
ปั๊มซับเมิสบาดาล 2 ระบบ AC/DC

ปั๊มซับเมิสบาดาล 2 ระบบ AC/DC

ปั๊มซับเมิสบาดาล 2 ระบบ AC/DC คือปั๊มบาดาลที่สามารถทำงานได้ทั้งตอนมีไฟฟ้าและไม่มีไฟฟ้า

Read More
IEC 61730 บนแผงโซล่าเซลล์คืออะไร (ตอนที่ 1)

IEC 61730 บนแผงโซล่าเซลล์คืออะไร (ตอนที่ 1)

IEC 61730 (คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์) จะแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 1.ข้อกําหนดสําหร

Read More
ความหมายของปุ่มบนกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำโซล่าเซล

ความหมายของปุ่มบนกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำโซล่าเซล

กล่องคอนโทรลคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของปั๊มน้ำ

Read More
คอนโทรลชาร์จเจอร์ PWM กับ MPPT ต่างกันอย่างไร

คอนโทรลชาร์จเจอร์ PWM กับ MPPT ต่างกันอย่างไร

PWM กับ MPPT นั้นเป็นชุดควบคุมการชาร์จไฟ (Charge Controller) ให้แบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์

Read More

บทความ แนะนำ