แผงโซล่าฮาล์ฟเซลล์ Half Cut Cell มีอะไรที่เหนือกว่า แบบฟูลเซล Full Cell

 แผงโซล่าฮาล์ฟเซลล์ Half Cut Cell มีอะไรที่เหนือกว่า แบบฟูลเซล Full Cell

 แผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cut Cell มีสิ่งที่เหนือกว่า แบบ Full Cell

 

              โดยที่เราจะเทียบแผงโซล่าเซลล์ชนิดที่ผลิตจากซิลิกอนแบบเดียวกัน เช่น แผงโมโมแบบ Half Cut Cell กับแผงโมโนแบบ Full Cell  ซึ่งแผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cut Cell มีข้อดีกว่า แบบ Full Cell อยู่หลายข้อด้วยกันไม่ว่า ค่าความต้านทานต่ำ เนื่องจากเซลล์มีขนาดเล็ก มีกระแสต่ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูง ความร้อนที่แผงต่ำ เนื่องจากกระที่ผลิตต่ำ ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นสามารถผลิตกระไฟได้แม้นมีแสงส่องแค่บางส่วนของแผง เนื่องจากมีแผงที่ผลิตได้ทั้งด้านบนและล่าง
              ซึ่งพอที่จะสรุปได้ดังนี้
 
รูป ขนาดเซลล์
 
 
 
รูป จำนวนเซลล์ (ขนาดแผงเท่ากัน)
 
 
รูป จำนวนแถวที่เซลล์ต่อถึงกัน (ขนาดแผงเท่ากัน)
 
 
รูป การแบ่งแผงเซลล์
 
 
รูป การต่อเซลล์
 
รูป จุดเชื่อมต่อกระแสไฟที่จะนำไปใช้งาน
 
รูป เมื่อมีเงาบังแผง (แผงไม่ได้รับแสงบางส่วน)
 

  • Category : แผงโซล่าเซลล์
  • 5780 View