มอเตอร์บัสเลส DC Brushless DC motor คืออะไร

มอเตอร์บัสเลส DC Brushless DC motor คืออะไร

มอเตอร์บัสเลส DC คืออะไร

               มอเตอร์บัสเลส DC (Brushless DC motor) มีตัวย่อ คือ BLDC คือ มอเตอร์กระแสตรงที่ไม่มีแปรงถ่าน ซึ่งมอเตอร์บัสเลส มีประสิทธิภาพ 85-90% และสูงบางรุ่นสูงถึง 96 % ในขณะที่ มอเตอร์กระแสตรงที่ใช้ แปรงถ่านนั้นจะมีประสิทธิภาพเพียง 75-80% เท่านั้น


              มอเตอร์บัสเลสจะไม่สามารถต่อกับแหล่งไฟกระแสตรงโดยต่อตรงได้ เพราะในการควบคุมการหมุนนั้นต้องผ่านชุดอิเล็กทรอนิกส์ สายไฟที่ต่อมอเตอร์จะมี 3 เส้น บางรุ่นอาจมี 4 เส้น (อีกเส้นที่เพิ่มมาคือ สายการ์ว)

             ข้อดีของมอเตอร์แบบบัสเลสเมื่อเทียบกับมอเตอร์ที่มีแปรงถ่านอยู่หลายอย่าง เช่น ความเร็วถูกกำหนดโดยความถี่ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าไม่ใช่แรงดัน ทำให้เร่งและลดความเร็วได้อย่างง่าย มอเตอร์ไม่มีโอกาสที่จะเกิดประกายไฟ ตอนทำงานเสียงดังน้อย เป็นต้น
 

  • Category : อุปกรณ์โซล่าเซล
  • 4107 View