แผงฮาล์ฟเซล Half-cut cells คืออะไร

แผงฮาล์ฟเซล Half-cut cells คืออะไร

 Half-cut cells คืออะไร

 

                Half-cut cells คือ แผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตมาจากซิลิกอน มีทั้งแบบผลึกเดียว (แผงโมโน) และผลึกรวม (แผงโฟลิ) แต่จะแตกต่างกันตรงที่เซลล์ภายในแผง ซึ่งทั่วๆไปเซลล์ที่อยู่ในแผงนั้นจะเป็นเซลล์เต็ม (Full Cell) แต่ Half-cut cells จะมีการตัดเซลล์เต็มนั้นออกเป็น 2 ส่วน
 
รูป แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกเดียว (แผงโมโน) แบบ Full Cell และ Half Cell
 
 
รูป แผงโซล่าเซลล์ชนิดรวมผลึก (แผงโฟลิ) แบบ Full Cell และ Half Cell
 
               แผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cut Cell นี้ตัวแผงจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือแผงเซลล์ด้านบนและแผงเซลล์ล่าง และจุดเชื่อมต่อกระแสไฟที่จะนำไปใช้งานอยู่บริเวณตรงกลางแผง
รูป แผงโซล่าเซลล์ชนิดโมโนแบบ Half Cut Cell 
 
 
รูป จุดเชื่อมต่อกระแสไฟแบบ Full Cell และ Half Cut Cell 
 
 
               เซลล์ที่ถูกตัดเป็น 2 ส่วนนั้นจะถูกนำมาเรียงกันในแผงและมีการต่อถึงกันแบบอนุกรม ทั้งแผงด้านบนและด้านล่าง แต่การต่อระหว่างแผงนั้นจะมีการต่อถึงกันแบบขนาน
รูป เซลล์ชนิดผลึกเดียว (แผงโมโน) แบบ Full Cell และ Half Cell
 
รูป เซลล์ชนิดรวมผลึก (แผงโฟลิ) แบบ Full Cell และ Half Cell
 
 
รูป การต่อระหว่างเซลล์ภายในแผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cut Cell
 
 
รูป การต่อระหว่างเซลล์ภายในแผงโซล่าเซลล์แบบ Full Cell และ Half Cut Cell
 
              จุดเด่นของแผงโซล่าเซลล์แบบ Half Cut Cell
-ค่าความต้านทานต่ำ เนื่องจากเซลล์มีขนาดเล็ก มีกระแสต่ำ ส่งผลให้ประสิทธิภาพสูง 
-ความร้อนที่แผงต่ำ เนื่องจากกระที่ผลิตต่ำ ส่งผลให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น
-สามารถผลิตกระไฟได้แม้นมีแสงส่องแค่บางส่วนของแผง เนื่องจากมีแผงที่ผลิตได้ทั้งด้านบนและล่าง

  • Category : แผงโซล่าเซลล์
  • 10495 View