Bifacial solar panel ไบเฟเชี่ยล แผงโซล่าเซล 2 หน้า

Bifacial solar panel ไบเฟเชี่ยล แผงโซล่าเซล 2 หน้า

 Bifacial solar panel ไบเฟเชี่ยลโซล่า

------------------------------------------------------------------------------------

 โดยปกติแล้วแผงโซล่าเซลทั่วไปจะรับแสงและผลืตพลังงานได้เพียงด้านเดียวคือด้านหน้าเท่านั้น

แต่แผงโซล่าเซลไบเฟเชี่ยล Bifacial Solar Panel

สามารถรับแสงและผลิตแสงได้ทั้ง 2 ด้าน พลังงานด้านหน้าก็จะรับแสงโดยตรง

ส่วนพลังงานด้านล่างหรือด้านหลังก็จะอาศัยแสงที่มันจะสะท้อนกลับมา

การใช้งานส่วนมากที่เห็นโดยทั่วไปได้แก่ หลังคาโรงจอดรถ กลางทะเลทราย

 

 

 

เปรียบเทียบกับแผงปกติ

 

 

หลังคาจอดรถ

 

 

 กลางทะเลทราย

 

 

 

  • Category : แผงโซล่าเซลล์
  • 3188 View