ความหมายของปุ่มบนกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำโซล่าเซล

ความหมายของปุ่มบนกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำโซล่าเซล

 

บนกล่องคอนโทรลของปั๊มน้ำไม่ว่าจะเป็นปั๊มซับเมิสบาดาลหรือปั๊มหอยโข่งเราจะเห็นกล่องคอนโทรลที่ลักษณะเดียวกัน ในที่นี้เราจะมาดูความหมายต่างๆบนกล่องคอนโทรลว่าจะมีความหมายว่าอย่างไรบ้าง

                      

ขอยกตัวอย่างกล่องคอนโทรลปั๊มน้ำของยี่ห้อ เรดไรโน่ โซล่าปั๊ม Redrhino Solarpump

                     

              ปุ่ม SET ไว้สำหรับตั้งค่าต่างๆ

           ปุ่ม UP  สำหรับปรับขึ้น

           ปุ่ม  DOWN  สำหรับปรับลง

           ปุ่ม  SWITCH  สำหรับเปลี่ยนไปใช้โหมดอื่น

          ปุ่ม  ON/OFF  ปุ่มเปิด-ปิด เครื่อง

          ปุ่ม  ENTER  ปุ่มยืนยันคำสั่ง

          ปุ่ม WELL  บ่อน้ำหรือบ่อบาดาล ไว้ดูตอนน้ำขาด

          ปุ่ม  POWER  บอกสถานะเครื่องทำงาน

          ปุ่ม  MPPT  แผงโซล่าเซลทำงาน

          ปุ่ม  RPM  ความเร็วรอบของมอเตอร์

          ปุ่ม  A  ปุ่มบอกว่าปั๊มที่ทำงานมีกระแสเท่าไร กี่แอมป์ A

          ปุ่ม  V  ปุ่มบอกแรงดันไฟฟ้าของปั๊ม มีหน่วยเป็นโวลท์ V

          ปุ่ม  W  ปุ่มบอกกำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำ มีหน่วยเป็นวัตต์ W

 

                   

  • Category : อุปกรณ์โซล่าเซล
  • 1306 View