วิธีอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งาน

วิธีอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์เพื่อใช้งาน

การอ่านสเปคแผงโซล่าเซลล์

            สเปคแผงโซล่าเซลล์จะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้เรานำไปประกอบในการติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ในการใช้งาน ดังนั้นเราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลนี้ ในที่นี้จะยกตัวอย่าง ยี่ห้อ Jinko


จากรูป
         1 = PHOTOVOLTAIC MODULE คือ การระบุแผงเป็นแผงโซล่าเซลล์
         2 = Solar Module Type : JKM400-72H คือ รุ่นของแผง
         3 = Maximum Power (Pmax) 400W คือ ค่ากำลังไฟฟฟ้าสูงสดที่แผงโซล่าเซลล์ ในที่นี่เท่ากับ 400 วัตต์
         4 = Power Tolerance 0-+3% คือ ค่าความคลาดเคลื่อนของกำลังจากสเปคของแผงโซล่าเซลล์ในที่นี่ ค่ากำลังไฟฟ้าจะอยู่ระหว่าง 388 – 412 โวล์ต (คิดที่ 3%)
         5 = Maximum Power Voltage (Vmp) 41.7V คือ ค่าแรงดันสูงสุดตอนที่แผงโซล่าเซลล์ให้กำลังสูงสุด (วัดตอนที่แผงโซล่าเซลล์ให้กำลังสูงสุด) ในที่นี้เท่ากับ 41.7 โวล์ต


         6 = Maximum Power Current (Imp) 9.60A คือ ค่ากระแสสูงสุดตอนที่แผงโซล่าเซลล์ให้กำลังสูงสุด (วัดตอนที่แผงโซล่าเซลล์ให้กำลังสูงสุด) ในที่นี้เท่ากับ 9.60 แอมป์
         7 = Open Circuit Voltage (Voc) 49.8V คือ ค่าแรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด วัดได้จากขั้วบวกและลบของแผงโซล่าเซลล์ขณะไม่มีต่อโหลดไฟฟ้า ในที่นี่เท่ากับ 49.8 โวล์ต
         8 = Short Circuit Current (Isc) 10.36A คือ ค่ากระแสลัดวงจร เป็นค่าที่ได้จากการวัดค่ากระแสด้านบวกและลบของแผงโซล่าเซลล์ ในที่นี่เท่ากับ 10.36 แอมป์
         9 = Nominal Operating Cell Temp (NOCT) 45±2 oC คือ อุณหภูมิที่สะสมบนแผงโซล่าเซลล์ เท่ากับ 45 องศาเซลเซียส ±2 องศาเซลเซียส ( 43-47 องศาเซลเซียส )
       10 = Maximum System Voltage 1000VDC คือ ค่าแรงดันสูงสุดที่มีการต่อกันหลายๆแผงโดยที่แผงโซล่าเซลล์จะผลิตได้ ในที่นี่เท่ากับ 1000 โวล์ต เป็นกระแสตรง


       11 = Maximum Series Fuse Rating 20A คือ ค่ากระแสสูงสุดของฟิวส์ จะตัดเมื่อเกิดการลัดวงจร (ขนาดของฟิวส์สูงสุดที่ยอมให้ใช้) เท่ากับ 20 แอมป์
       12 = Operation Temperature -40 oC - + 85 oC คือ อุณหภูมิที่แผงโซล่าเซลล์ทำงานได้ ในที่เท่ากับ -40 องศาเซลเซียสถึง 85 องศาเซลเซียส
       13 = Application Class A คือ การรับประกัน ในที่นี่คือ แผงโซล่าเซลล์เกรดดีมาก
       14 = Fire Class C คือ ชนิดของไฟไหม้ที่เกิดจากไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ใช้สารดับเพลิงประเภท CO2 และ FM-200
       15 = Weight 22.5(kg) คือ น้ำหนักของแผง เท่ากับ 22.5 กิโลกรัม


       16 = Dimension 2008x1002x40(mm) คือ ขนาดของแผง เท่ากับ ยาว 2008 มิลลิเมตร ,กว้าง 1002 มิลลิเมตร ,หนา 40 มิลลิเมตร
       17 = STC : 1000W/m2,AM1.5,25oC คือ ประสิทธิภาพของแผงโซล่าเซลล์ที่ผ่านการทดสอบแผงเซลล์เมื่อได้รับแสงความเข้ม (Irradiance) 1000 W/m²,แสงที่ผ่านชั้นบรรยายกาศ 1.5 เท่าของมวลอากาศที่ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส

 

  • Category : แผงโซล่าเซลล์
  • 7639 View