Category

แบตเตอรี่

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Deep Cycle ในระบบโซล่าเซล์

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ Deep Cycle ในระบบโซล่าเซล์

อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (Battery Lifetime) นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อีกปัจจัยหนึ่งที่มีส่วนคือ

Read More
แรงดัน และกระแสของแบตเตอรี่  Deep Cycle Battery ดูตรงไหน

แรงดัน และกระแสของแบตเตอรี่ Deep Cycle Battery ดูตรงไหน

แรงดัน และกระแสของ Deep Cycle Battery จะบอกมาบนตัวแบตเตอรี่ โดยจะมีแรงดัน และกระแสจะบอกในรูปของอัตรา

Read More
 แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ Deep Cycle Battery มีชนิดใดบ้าง

แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ Deep Cycle Battery มีชนิดใดบ้าง

แบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบของโซล่าเซลล์ ( Deep Cycle Battery ) จะแตกต่างจากแบเตอรรี่ที่เราใช้กับรถยนต์ทั่ว

Read More