การต่อแผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ อะไรบ้าง

การต่อแผงโซล่าเซลล์มีกี่แบบ อะไรบ้าง

การต่อแผงโซล่าเซลล์


              อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในระบบโซล่าเซลล์นั้น บางชนิดต้องการแรงดัน กระแส หรือกำลังไฟฟ้า ในการทำงานมากกว่าที่แผงโซล่าเซลล์แผงเดียวจะสามารถผลิตออกมาได้ เพื่อแก้ปัญหานี้จึงต่อมีการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์ซึ่งการเพิ่มแผงโซล่าเซลล์นี้จะต้องมีการต่อกันระหว่างแผงโซล่าเซลล์


         
 การต่อแผงโซล่าเซลล์มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ คือ


1.การต่อแบบอนุกรม จะเป็นการเพิ่มแรงดันไฟ แต่กระแสยังคงเท่าเดิม ซึ่งเราหาแรงดันและกำลังไปได้คือ
              แรงดันรวม = จำนวนแผง x แรงดันไฟของแผง

     จากรูป                = 4x24V = 96 โวล์ต
              กระแสรวม  = 6 แอมป์
            กำลังไฟรวม = แรงดันรวม x กระแสรวม
                               = 96V x 6A = 576 วัตต์


2.การต่อแบบขนาน จะเป็นการเพิ่มกระแสไฟ แต่แรงดันยังคงเท่าเดิม ซึ่งเราหากระแสและกำลังไปได้คือ
           แรงดันรวม = 24 โวล์ต
           กระแสรวม = จำนวนแผง x กระแสของแผง
จากรูป                 = 4x6A = 24 แอมป์
        กำลังไฟรวม = แรงดันรวม x กระแสรวม
                           = 24V x 24A = 576 วัตต์


***จะสังเกตได้ว่า เมื่อจำนวนแผงโซล่าเซลล์ที่มีขนาดแรงดัน กระแส และจำนวนแผงที่เท่ากัน ไม่ว่าจะต่อแบบอนุกรมหรือขนาน กำลังไฟฟ้ารวมที่ออกมาจะเท่ากัน ดังนั้นเราต้องย้อนไปดูอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ว่าต้องการกระแสหรือแรงดันตัวไหนมากกว่ากันในการทำงาน****


3.การต่อแบบผสม คือ การต่อแบบอนุกรมและขนานมารวมอยู่ด้วยกัน ซึ่งการต่อแบบนี้จะเป็นการพิ่มทั้งแรงดันไฟและกระแสไฟ แล้วยังส่งผงให้กำลังไฟเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
จากรูป       แรงดันรวม = 24V + 24V = 48 โวล์ต
                 กระแสรวม = 4x6A = 24 แอมป์
              กำลังไฟรวม = แรงดันรวม x กระแสรวม
                                 = 48V x 24A = 1,152 วัตต์


 

  • Category : แผงโซล่าเซลล์
  • 13415 View