IEC 61730 บนแผงโซล่าเซลล์คืออะไร (ตอนที่ 1)

IEC 61730 บนแผงโซล่าเซลล์คืออะไร (ตอนที่ 1)

IEC 61730 บนแผงโซล่าเซลล์คืออะไร (ตอนที่ 1)


                IEC ย่อมาจาก International Electro technical Commission ซึ่งเป็นหน่วยงานคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์
61730 เป็นตัวระบุชนิดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดสอบ ในที่นี้คือ คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
              โดย IEC 61730 (คุณสมบัติด้านความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์) จะแบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ
1. ข้อกําหนดสําหรับการสร้าง (ผลิตแผง)
2. ข้อกําหนดสําหรับการทดสอบแผง

 

              ในที่นี้จะกล่าวถึง ข้อกําหนดสําหรับการสร้าง (ผลิตแผง) โดยสรุปรายละเอียดที่สำคัญๆได้คือ

             1.ประเภท โดย IEC 61730 กำหนดความปลอดภัยของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ออกเป็น 3 ประเภทคือ
- Class A : การควบคุมความปลอดภัยระดับ 2 (safety class II) คือ แผงที่ใช้ในระบบที่มีแรงดันมากกว่า 50 V DC หรือกำลังไฟฟ้ามากกว่า 240 W
- Class B: การควบคุมความปลอดภัยระดับ 0 (safety class 0) ในสถานที่ติดตั้ง
- Class C: การควบคุมความปลอดภัยระดับ 3 (safety class III) คือ แผงที่ใช้ในระบบที่มีแรงดันน้อยกว่า 50 V DC หรือกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 240 W


            2.ข้อกำหนดของโครงสร้าง
-ข้อกำหนดทั่วไป ลักษณะการประกอบ การติดตั้ง การเตรีมส่งมอบของชิ้นส่วนต่างๆของแผง
-ชิ้นส่วนโลหะ โลหะที่ใช้ต้องไม่ทำให้เกิดการเสื่อมสภาพซึ่งผลิตภัณฑ์ เหล็กหรือเหล็กอ่อนที่ต้องชุบทาสีหรือเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน

 

            3.โพลีเมอร์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท
- เป็นตัวปิดสำหรับชิ้นส่วนโลหะ (เช่น กล่องต่อสายไฟ)
- เป็นตัวรองรับชิ้นส่วนโลหะ (เช่น ขั้วต่อในตัว)
- เป็นพื้นผิวด้านนอกของแผง (เช่น ซุปเปอร์สเตรต หรือสารตั้งต้น)
- เป็นวัสดุห่อหุ้ม จะไม่อยู่ในข้อกำหนดนี้

 

             4.สายไฟภายในและชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า
- สายไฟภายใน มีฉนวนกันความร้อนที่ได้รับการจัดอันดับอย่างน้อย90C มีขนาดตามข้อกำหนด ฉนวนจะไม่ย่อยสลายจากโดนแสงแดดโดยตรง
- ข้อต่อ ต้องมีค่าความเป็นฉนวนเท่ากับสายไฟที่ใช้ตามจุดนั้นๆ

- ความปลอดภัยทางกล ข้อต่อหรือการเชื่อมต่อจะต้องมีความปลอดภัยทางกลไกและต้องให้หน้าสัมผัสทางไฟฟ้าโดยไม่ทำให้ข้อต่อและขั้วต่อตึง ชิ้นส่วนที่ไม่มีฉนวนรวมทั้งขั้วจะต้องยึดกับพื้นผิวรองรับเพื่อป้องกันไม่ให้หมุนหรือเปลี่ยนตำแหน่ง

           5.การเชื่อมต่อ ประกอบไปด้วย
-การเชื่อมต่อภาคสนาม
-ขั้วสายไฟภาคสนาม
-ตัวเชื่อมต่อ
-สายเอาท์พุตหรือสายเคเบิล

 

             6.การเชื่อมและการต่อสายดิน
-แผงต้องมีจุดต่อสายดิน มีฉนวนหุ้มจุดต่อ ตลอดจนสกูรยึดต่างๆ ต้องได้ขนาดตามที่กำหนด

 

            7.ระยะห่างต่างๆ
- ระยะห่างระหว่างรอยต่อและระยะห่างระหว่างชิ้นส่วนที่ไม่มีฉนวนหุ้ม
- ระยะห่างที่ขั้วสายไฟ
- ระยะห่างที่ขั้วต่อสายกับเทอร์มินัล
- จุดที่ไม่สัมผัสกันต้องมีระยะห่างกันอย่างน้อย 0.4 มม.

 

              8.ช่องเดินสายไฟพร้อมฝาปิด
            แผงที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานระบบสายไฟที่ติดถาวรจะต้องมีช่องสายไฟที่ปิด เพื่อป้องกันสิ่งต่างที่อยู่แวดล้อมเข้าไปได้ และระบบสายไฟที่ใช้ต้องแนบมากับชุดอุปกรณ์แผง


             9.การทำเครื่องหมาย แต่ละแผงจะต้องมีเครื่องหมายที่ชัดเจนและลบไม่ออกต่อไปนี้:
- ชื่อหรือสัญลักษณ์ของผู้ผลิต
- ประเภทหรือหมายเลขรุ่น
- หมายเลขซีเรียล;
- ขั้วของเทอร์มินัลหรือลีด (อนุญาตให้ใช้รหัสสีได้)
- แรงดันไฟฟ้าสูงสุดของระบบที่โมดูลเหมาะสม
- ระดับความปลอดภัยตามมาตรฐาน
             วันที่และสถานที่ผลิตจะต้องระบุไว้บนแผงหรือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากหมายเลขซีเรียล
หมายเหตุสัญลักษณ์สากล 

  • Category : แผงโซล่าเซลล์
  • 819 View