คอนโทรลชาร์จเจอร์ PWM กับ MPPT ต่างกันอย่างไร

คอนโทรลชาร์จเจอร์ PWM กับ MPPT ต่างกันอย่างไร

PWM กับ MPPT อย่างไร

 

             PWM กับ MPPT นั้นเป็นชุดควบคุมการชาร์จไฟ (Charge Controller) ให้แบตเตอรี่ในระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ซึ่งทั้ง 2 จะทำหน้าที่ๆคล้ายกัน แต่จะมีความแตกต่างกันอยู่พอจะสรุปได้ดังนี้


            PWM ย่อมาจากคำว่า Pulse Width Modulation


- ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ต่ำ (ได้ประมาณ 80% ของค่าจากแผงโซล่าเซลล์)
- ลักษณะรูปคลื่นที่ออกจากตัวอุปกรณ์เป็นแบบสี่เหลี่ยม
- ราคาถูก
- ปริมาณกระแสที่ผลิตได้จะเท่ากับกระแสที่มาจากแผงโซล่าเซลล์
- ปริมาณแผงที่สามารถรับการทำงานน้อย (ไม่สามารถรองรับกับจำนวนแผงโซลล่าเซลล์จำนวนมากที่ต่อในระบบได้)
- เหมาะกับระบบ Off Grid
- ตัวอุกปกรณ์มีขนาดเล็กๆ
- อุปกณ์อิเล็กทรอนิคส์ ภายในมีจำนวนน้อย (ช่วยในการระบายความร้อนได้ดี)


รูปแสดง PWM

 

           MPPT ย่อมาจากคำว่า Maximum Power Point Tracking


- ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์สูง (ได้ประมาณ 100% ของค่าจากแผงโซล่าเซลล์)
- ลักษณะรูปคลื่นที่ออกจากตัวอุปกรณ์เป็นแบบคลื่น
- ราคาแพง (แพงกว่า PWM ประมาณ 2-3 เท่า)
- ปริมาณกระแสที่ผลิตได้จะเป็น 2 เท่า ของกระแสที่มาจากแผงโซล่าเซลล์
- ปริมาณแผงที่สามารถรับการทำงานมาก (สามารถรองรับกับจำนวนแผงโซลล่าเซลล์จำนวนมากที่ต่อในระบบได้ บางตัวสามารถรับได้ถึง 60 แผง)
- เหมาะกับระบบ On Grid
- ตัวอุกปกรณ์มีขนาดใหญ่
- อุปกณ์อิเล็กทรอนิคส์ ภายในมีจำนวนมาก (ต้องมีระบบระบายความร้อนช่วย)

 

รูปแสดง MPPT 

  • Category : อุปกรณ์โซล่าเซล
  • 2568 View