แผงเทียร์ 1 Tier1 คือมาตรฐานอะไรของแผงโซล่าเซลล์

แผงเทียร์ 1 Tier1 คือมาตรฐานอะไรของแผงโซล่าเซลล์

Tier1 (เทียร์1) คืออะไรของแผงโซล่าเซลล์

 

            Tier คือระดับการวัดคุณภาพของแผงโซล่าเซลล์ โดยมีข้อแม้นต่างๆ ที่ทางโรงงานผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ ต้องมีคุณสมบัติตรงตามระดับนั้นๆ ซึ่ง จะมีอยู่ 3 ระดับคือ Tier 1, Tier 2, Tier 3 ซึ่งโรงงานผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ทอยู่ระดับ Tier 1 นั้น ต้องมีคุณสมบัติคือ


1.โรงงานผู้ผลิตมีการผลิตแบบครบวงจรของตนเอง ตั้งแต่ต้นจนจบและควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอน (ตั้งแต่ผลิตเซลล์ซิลิกอน จนถึงการประกอบเซลล์เข้ากับเฟรมอลูมิเนียม)


2.โรงงานผู้ผลิตมีการลงทุนทางด้านวิจัย และพัฒนาสินค้า เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีใหม่เพื่อปรับปรุงสินค้าให้ดีขึ้นตลอดเวลา

3.โรงงานผู้ผลิตมีการใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เช่น หุ่นยนต์ หรือแขนกล เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและประหยัดต้นทุน

4.โรงงานผู้ผลิตมีมีระยะเวลาการผลิตแผงโซล่าเซลล์มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยตลาดของแผงโซล่าเซลล์ ต้องเน้นที่เป็นธุรกิจระยะยาว เพราะจะต้องมีการรับประกัน ผลิตภัณฑ์ เป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี 

 

*** ข้อมูลเพิ่มเติม Tier1 ของ ไตรมาส 1 ปี 2019*** ข้อมูลเพิ่มเติม Tier1 ของ ไตรมาส 3 ปี 2019

  • Category : แผงโซล่าเซลล์
  • 2782 View